REGLER/KVOTE

Du kan lese om de gjeldene kvoter og fangstregler på denne lenken: Elveguiden.no/rauma

Ordinær fisketid

Fisketid: 01/06 - 31/08.
Kvote: Se kvote her

Vi gjør oppmerksom på at alt hun laks er fredet hele sesongen.  

Eventuell oppdrettsfisk, kultiveringsfisk fra andre vassdrag (fettfinneklipt) og pukkellaks skal avlives.
Elveeierlaget og fiskerettshavere plikter at alle som deltar i fisket har tilstrekkelig kunnskap om hvordan skånsom utsetting av fisk skal gjennomføres.